fbpx

Vaikeavammaisten kuntoutus

Vaikeavammaisten kuntoutuksella turvataan ja parannetaan itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä erilaisin fysioterapeuttisin keinoin.

Vaikeavammaisten kuntoutuksesta hyötyvät tapaturmaisesti vammautuneet, pitkäaikaissairauden vuoksi toimintakyvyn muutosten kanssa elävät tai äkillisen sairauden vuoksi vammautuneet. Kelan määritelmän mukaan vaikeavammaisuudesta on kyse silloin, kun sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että sen vuoksi on huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimista ja josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve.

Kuntoutus voi tapahtua Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskuksessa, kuntoutujan kotona tai muussa tarkoitukseen sopivassa ympäristössä. Mahdollinen allasterapia tapahtuu Vesihelmessä.

Kuntoutukseen hakeudutaan joko maksusitoumuksella tai itse maksavana.

Teemme asiakkaan kanssa henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman, jossa määritellään omat tavoitteet, toiveet ja voimavarat.

Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus
Kutomonkuja 2 A 1
30100 Forssa

Puhelin (03) 435 4665

Katso sijainti kartalta ›

Sähköpostiosoitteet:
info@vkfysio.fi
etunimi.sukunimi@vkfysio.fi

Yhteydenottopyyntö ›