fbpx

Pitkäaikaiskuntoutettavat

Pitkäaikaiskuntoutuksella turvataan ja parannetaan itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä erilaisin fysioterapeuttisin keinoin.

Pitkäaikaiskuntoutuksesta hyötyvät tapaturmaisesti vammautuneet, pitkäaikaissairauden vuoksi toimintakyvyn muutosten kanssa elävät tai äkillisen sairauden vuoksi vammautuneet. Kelan määritelmän mukaan pitkäaikaiskuntoutuksesta on kyse silloin, kun sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että sen vuoksi on huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimista ja josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve.

Kuntoutus voi tapahtua Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskuksessa, kuntoutujan kotona tai muussa tarkoitukseen sopivassa ympäristössä. Mahdollinen allasterapia tapahtuu Vesihelmessä.

Kuntoutukseen hakeudutaan joko maksusitoumuksella tai itse maksavana.

Teemme asiakkaan kanssa henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman, jossa määritellään omat tavoitteet, toiveet ja voimavarat.

Neurologiset ja lihassairaudet

Kuntoutamme mm. MS-, aivohalvaus-, lihassairaus- sekä tapaturman jälkitila -asiakkaita.

Kuntoutuksen sisältö mukautuu elämäntilanteen ja kuntoutustarpeen mukaan. Olemme erikoistuneet lääkinnälliseen harjoitusterapiaan, allasterapiaan ja neurologisten Bobath -terapiaan. Teemme myös terapiaa asiakkaiden kotona.

Hoidamme maksusitoumusasiakkaita Kelasta, Kanta-Hämeen keskussairaalasta, Fstky:stä ja vakuutusyhtiöistä.

Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus
Kutomonkuja 2 A 1
30100 Forssa

Puhelin (03) 435 4665

Katso sijainti kartalta ›

Sähköpostiosoitteet:
info@vkfysio.fi
etunimi.sukunimi@vkfysio.fi

Yhteydenottopyyntö ›